[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
โรงเรียน
ระบบงาน
ประวัติพระโอภาสพุทธิคุณ
เพลงประจำโรงเรียน  
 

เพลงประจำโรงเรียน

คำร้อง –ทำนอง   เอื้อ สุนทรสนาน

สรวมศรีสู่แดนศิลป์ถิ่นโอภาส  ลํ้าวิลาศเลอวิไลหาใดไหนปาน
สังสรรค์สรรเสริญเทินเทิดบูชา ครูบาอาจารย์พลางก้มกราบกราน
วานองค์พระรักษา พี่พี่น้องน้อง
หญิงชายเชิดหน้าชื่นตาชื่นใจ เราล้วนอยู่ในอ้อมการปกครอง
เราพร้อมกันแล้วทั้งผอง เริงรื่นชื่นฉลองขวํญโรงเรียนเรา
ขอพรพ่อแพร่แผ่ไปเผื่อมา พาขวัญลูกยาเพริศพรายเพริศเพรา
พร้อมแล้วเราพร้อมแล้วเรา เริงรื่นชื่นเฉลาเร้าใจไชโย

click