[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
โรงเรียน
ระบบงาน
ประวัติพระโอภาสพุทธิคุณ
หน้าที่การงาน  
 

opat10

หน้าที่การงาน
พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๔๘๒
พ.ศ.๒๔๖๑ ดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนวัดบ้านอ้อย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
พ.ศ.๒๔๖๕ ดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
พ.ศ.๒๔๖๖ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านถิ่น จนเกษียณปี พ.ศ. ๒๕o๒
พ.ศ.๒๕๗๒ เปิดสำนักเรียนนักธรรมขึ้นที่ วัดถิ่นใน
พ.ศ.๒๔๗๖ ได้รับแต่งตั้งเป็้น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ.๒๔๘๑ ได้รับตำแหน่งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดถิ่นใน และเจ้าคณะตำบลสวนเขื่อน
พ.ศ.๒๔๘๒ เป็นกรรมการศึกษา ตำบลบ้านถิ่น

พ.ศ. ๒๔๘๓ - ๒๔๙๙
พ.ศ.๒๔๘๓ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดถิ่นใน และเจ้าคณะตำบลบ้านถิ่น
พ.ศ.๒๔๘๔ เปิดสำนักเรียนบาลีที่ วัดถิ่นใน
พ.ศ.๒๔๘๕ ได้รับแต่งตั้งเป้นพระอุปัชณาย์
พ.ศ.๒๔๘๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
พ.ศ.๒๔๘๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นสาธารณูปการจังหวัดแพร่
พ.ศ.๒๔๙๐ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ "พระครูโอภาสสังฆกิจ"
พ.ศ.๒๔๙๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ " พระโอภาสพุทธิคุณ "