[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
link banner
ประวัติพระโอภาสพุทธิคุณ
ชาติกำเนิด  
 

opat01

ชาติกำเนิด
พระโอภาสพุทธิคุณ อดีตสาธารณูปการจังหวัดแพร่ อดีตเจ้าอาวาสวัดถิ่นใน มีนามเดิมว่า“คำหล้า” นามสกุล “ถิ่นอยู่” เป็นบุตรของ พ่อจาย – แม่กาบ ถิ่นอยู่ เกิดเมื่อวัน ศุกร์ ที่ ๓๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๔๒ ( แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘ เหนือ ) ปีกุน ณ หมู่ ๑ ( ม.๕ ปัจจุบัน) บ้านถิ่น ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พ่อจาย - แม่กาบ ถิ่นอยู่ มีบุตร - ธิดา ทั้งหมด ๑๐ คน ประกอบด้วย
๑. พ่อลาด ถิ่นอยู่ (ถาวรเสน)
๒. พ่อขัน ถิ่นอยู่
๓. แม่ก๋อง ศิริพันธ์
๔. แม่มูล ธุรกิจ
๕.แม่สา ถิ่นสุข
๖. แม่บัวจัน ฉะอุ่ม
๗.แม่คำ ถิ่นสอน
๘.แม่นำ คนเที่ยง
๙.พระโอภาสพุทธิคุณ ( คำหล้า)
๑๐.แม่สุดา อินทรุจิกุล

บรรพชา – อุปสมบท
วันที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๕๗ อายุ ๑๕ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ในพระบวรพุทธศาสนา มีพระครูมหาญาณสิทธิ์ ( ครูบาคันธา ) วัดเหมืองหม้อ เป็นพระอุปัชฌาย์ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๖๒ ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระบวรพุทธศาสนา ณ พัทธสีมาวัดเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่   ได้รับฉายาว่า "โอภาสี" แปลว่าผู้มีความสว่างทั่ว โดยมีพระครูมหาญาณสิทธิ์ (ครูบาคันธา) เป็นพระอุปัชฌาย์  พระครูรัตนปัญญา เป็นพระกรรมวาจาจารย์   พระอุปัชฌาย์ปวง เป็นพระอนุสาวนาจารย์

การศึกษา
พ.ศ.๒๔๕๘ สอบไล่ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จาก โรงเรียนวัดโป่งศรี มีครูสาร เป็นผู้สอน
พ.ศ.๒๔๕๙ สอบไล่ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จาก โรงเรียนวัดบ้านถิ่น มีครูคำมูล ถิ่นทิพย์ เป็นผู้สอน
พ.ศ.๒๔๖๐ สอบไล่ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ( เทียบเท่า ป.๔ ) จาก โรงเรียนพิริยาลัย
( โรงเรียนนารีรัตน์ ในปัจจุบัน ) จังหวัดแพร่
พ.ศ.๒๔๗๐ สอบได้นักธรรมชั้นตรี จากสำนักเรียนวัดเหมืองหม้อ
พ.ศ.๒๔๗๖ สอบวิชาชุด ครูมูล ได้ เป็นการศึกษาด้วยตนเอง
พ.ศ.๒๔๗๘ สอบนักธรรมชั้นโท ได้ เป็นการศึกษาด้วยตนเอง