[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
โรงเรียน
ระบบงาน
ประวัติพระโอภาสพุทธิคุณ
ความดำริที่ค้างไว้  
 

opat11

ความดำริที่ค้างไว้
พระเดชพระคุณพระโอภาสพุทธิคุณท่านได้สร้างสิ่งอันเป็นคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ชนรุ่นหลังแทบจะบอกได้ว่าตลอดชีวิตของท่านเลยก็ได้ เพราะนับตั้งแต่เข้าสู่ผ้ากาสาวพัตรจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต     ท่านสร้างแต่สิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ไม่เลือกที่รักมักที่ชังเสมอกันทุกคน  ดังประวัติชีวิตของท่านที่ได้เขียนไว้นี้ แต่ก็ยังมีบางอย่างที่ท่านคิดไว้ว่าจะทำแล้วไม่ได้ทำ เพราะจากไปเสียก่อน คือ
  - การสร้างศาลาการเปรียญวัดถิ่นใน(สร้างเสร็จแล้ว การสร้างอุโบสถหลังใหม่เพราะหลังเดิมคับแคบ (สร้างเสร็จแล้ว)
  - การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (เสร็จเรียบร้อยแล้ว)
  - การจัดตั้งโรงเรียนระดับอนุบาล

ความดำริของท่านได้สำเร็จไปแล้วเกือบทุกข้อ แต่ขาดข้อสุดท้ายคือการจัดตั้งโรงเรียนระดับอนุบาล ซึ่งก็มีแล้วแต่ถือเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)   ต่อไปชาวบ้านถิ่นจึงต้องช่วยตนเองให้มาก ยึดเอาแบบอย่างที่ดีงามของหลวงปู่เป็นตัวอย่างการทำความดี เพราะมีคนเขาทำนายเอาไว้ว่า บ้านถิ่นหากขาดเจ้าคุณโอภาส ฯ แล้ว ก็จะด้อยลง ๆ เรื่อย ๆ

ฉะนั้น คนบ้านถิ่นจึงควรเอาคุณงามความดีของหลวงปู่ที่ยังอยู่ที่มองเห็นเด่นชัดไม่เลือนลางไปตามกาลเวลามาเป็นกำลังใจ เปรียบเหมือนกับว่าท่านยังอยู่กับเราไม่ได้จากไปไหนเลย ท่านกำลังมองพวกเราทุกคนอยู่

 

(รวมรูปภาพพระโอภาสพุทธิคุณ)

รวบรวมและเรียบเรียง : พระครูวรกิตติสุนทร อดีตเจ้าอาวาสวัดถิ่นใน (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗)