[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
โรงเรียน
ระบบงาน
ประวัติพระโอภาสพุทธิคุณ
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
5/ก.ย./2562 : ข่าวสารทั่วไป
ประชุมระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ( 1339 / )
    การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียน สามารถจัดทำมาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/ก.ย./2562 : ข่าวสารทั่วไป
อบรมกิจกรรมการแนะแนวให้คำปรึกษา ( 1191 / )
    การพัฒนาการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษา เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/ก.ย./2562 : ข่าวสารทั่วไป
ร่วมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ( 1198 / )
    โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 25 ระดับจังหวัด (รอบที่ 1) เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาหาความรู้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/ก.ย./2562 : ข่าวสารทั่วไป
รับมอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ( 1201 / )
    นางศลิษา  ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ที่ได้มอบทุนการศึกษา จากการจัดงานกาชาดจังหวัดแพร่ให้แก่นักเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/ก.ย./2562 : ข่าวสารทั่วไป
ร่วมการแข่งขันการประกวดภาพศิลปะ ( 1089 / )
    การแข่งขันการประกวดภาพศิลปะจาก เมล็ดพืช ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/ก.ย./2562 : ข่าวสารทั่วไป
ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ( 1067 / )
    การแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562  จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/ก.ย./2562 : ข่าวสารทั่วไป
โครงการพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ ( 1064 / )
    โครงการพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดได้สนับสนุนงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านถิ่น ในการดำเนินโครงการฯ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/ก.ย./2562 : ข่าวสารทั่วไป
กรีฑาสัตตมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ( 1124 / )
    การประชุม ปรึกษา หารือ เกี่ยวกับการดำเนินงานการจัดการแข่งขันกรีฑาสัตตมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 โรงเรียนขนาดเล็ก 7 โรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/ก.ย./2562 : ข่าวสารทั่วไป
ประชุมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( 1108 / )
    ประชุมสัมมนางานฝ่ายวิชาการและ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาเพื่อการจัดทำ แบบ ปพ.3 ให้ถูกต้อง สร้างโอกาสการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/ก.ย./2562 : ข่าวสารทั่วไป
สัมมนา Admin เชิงปฏิบัติการ ( 1118 / )
    การสัมมนา Admin เชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนร่วมแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างทีมผู้ดูแลระบบ Network ของโรงเรียนและทีมงานของ CAT (Admin)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>