วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา เป็นแหล่งพัฒนาสมรรถนะอาชีพสู่อาเซียนและสากลด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คืนสู่เหย้าชาวส้มดำ 14 เม.ย.62

ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวส้มดำ

ซุปเปอร์มินิมาราธอน 60 ปี ถ.อ.

กิจกรรมการแข่งขัน " ซุปเปอร์มินิมาราธอน "

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.61

วันไหว้ครู ประจำปี2561

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี61

กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

โครงงานศตวรรษที่ 21

นิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ Open House