โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
ที่อยู่:
เลขที่ 1 หมู่ 11 ตำบลบ้านถิ่น
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
รหัสไปรษณีย์ 54000
โทรศัพท์:
0-5464-5656
โทรสาร:
0-5464-5502
ส่งอีเมล