วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา เป็นแหล่งพัฒนาสมรรถนะอาชีพสู่อาเซียนและสากลด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ซุปเปอร์มินิมาราธอน 60 ปี ถ.อ.

กิจกรรมการแข่งขัน " ซุปเปอร์มินิมาราธอน "

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.61

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10

วันไหว้ครู ประจำปี2561

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี61

กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

โครงงานศตวรรษที่ 21

นิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ Open House