วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา เป็นแหล่งพัฒนาสมรรถนะอาชีพสู่อาเซียนและสากลด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.61

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10

วันไหว้ครู ประจำปี2561

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี61

กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

เกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่น

รับมอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่น "วันครู2561"

โครงงานศตวรรษที่ 21

นิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ Open House