หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนที่เดินทางไปต่างจังหวัดที่มีความเสี่ยงขอให้เดินทางกลับจังหวัดแพร่ก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นี้
โดย : watcharaporn
อ่าน : 389
อังคาร ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

เรียนผู้ปกครองนักเรียนที่เคารพรักทุกท่าน
            เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 กรณีพานักเรียนไปในเขตจังหวัดเสี่ยงCOVID19 ขอความกรุณาผู้ปกครองนักเรียน นำบุตรหลานของท่าน เดินทางกลับมาในพื้นที่จังหวัดแพร่ก่อน 17 พ.ค. 2564 เพื่อเฝ้าสังเกตอาการของตนเองและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นี้