หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบและรายงานตัว ในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4
โดย : watcharaporn
อ่าน : 303
เสาร์ ที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

    โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาขอประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบและรายงานตัว ในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไรวัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามประกาศของ สพฐ. ฉบับล่าสุด  ตามวันและเวลาดังตาราง จึงแจ้งมาเพื่อทราบ