หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : โครงการ เพื่อนช่วยเพื่อน
โดย : watcharaporn
อ่าน : 1444
เสาร์ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

          นายเอกชัย  ใจก๋องแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวให้โอวาทและชื่นชมนักเรียนที่จัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน
โดยระดมทรัพย์จากการสมัครของสมาชิก ตามความสมัครใจ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกตามระเบียบของโครงการ
ซึ่งในวันนี้ นายภานุพงศ์  มาอุ่น ประธานสภานักเรียนและประธานโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ได้มอบเงินจำนวน
2,000 บาท ให้แก่ นายปภังกร  จันทร์ฝาย สมาชิกเพื่อนช่วยเพื่อน เนื่องจากผู้ปกครองถึงแก่กรรม
เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2564 หลังพิธีเข้าแถวเคารพธงชาติ