หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การติดตามเก็บข้อมูลวิจัยโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ
โดย : watcharaporn
อ่าน : 347
จันทร์ ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

นายเอกชัย  ใจก๋องแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวโชติมา หนูพริก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สวก.สพฐ. และคณะ ที่มาดูการจัดการเรียนการสอนและติดตามเก็บข้อมูลวิจัยโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา และโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ coding เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563