หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : กิจกรรม Big Cleaning Day
โดย : watcharaporn
อ่าน : 1197
ศุกร์ ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

นางวาสนา   สำเนียง ผู้อำนวยการโรงเรียน  มอบหมายให้ ครูประจำชั้น และนักเรียนแต่ละห้อง  รวมทั้งผู้รับผิดชอบห้องทำงานต่างๆ ทำกิจกรรม Big cleaning Day เพื่อให้ห้องเรียนและอาคารเรียน  และบริเวณต่างๆ ของโรงเรียนมีความสะอาด น่าอยู่ น่าเรียน เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2562 มีนางแอนนา สมวงศ์  หัวหน้ากลุ่มการบริหารทั่วไป เป็นแกนหลักในการกำกับดูแลดำเนินการ