หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ร่วมการแข่งขันการประกวดภาพศิลปะ
โดย : watcharaporn
อ่าน : 587
พุธ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

นางวาสนา   สำเนียง ผู้อำนวยการโรงเรียน  มอบหมายให้ น.ส.สุวรรณี  ชัยชนะ ครู สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 คน เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดภาพศิลปะจาก เมล็ดพืช ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรอ. ซึ่งทีมของโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ได้รับรางวัลชมเชย เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาเขตทุ่งกะโล่ จังหวัดอุตรดิตถ์