หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : งาน PHRAE EDUCA 2019
โดย : watcharaporn
อ่าน : 1177
อังคาร ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

นางวาสนา สำเนียง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางวัชรีย์  เหมืองจา หัวหน้ากลุ่มการบริหารวิชาการ  นางสาวมันทนา  แสนคำ (ครู) นำนักเรียนจำนวน 3 คน เข้าร่วมงาน ซึ่งเป็นการจัดงานที่บูรณาการโครงการของ จังหวัดแพร่และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ผู้จัดงาน มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์ทาง การศึกษา การจัดนิทรรศการ ผลการดำเนินงานระบบการดูแลฯ  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็ก ทุกกลุ่ม ตามรูปแบบที่เหมาะสม  ร.ร.ถิ่นโอภาสวิทยา  ได้นำโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้ มาตรฐาน กิจกรรมผลิตสินค้าเกษตรในสถานศึกษาฯ เข้าจัดนิทรรศการ เมื่อ วันที่ 9 ส.ค. 2562 ณ ห้องนคราพาวิเลียน โรงแรมแพร่นครา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่