หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่
โดย : watcharaporn
อ่าน : 844
อังคาร ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

นางวาสนา   สำเนียง  ผู้อำนวยการโรงเรียน   มอบหมายให้นางสุกัญญา  ศรีปณิธาน ครู  สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ นำนักเรียน จำนวน 5 คน ทัศนศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “ จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม ” การสาธิตปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และ กิจกรรมการแข่งขัน เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่