หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : หลักสูตรพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ
โดย : watcharaporn
อ่าน : 595
อังคาร ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

นางวาสนา   สำเนียง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  มอบหมายให้นางวัชรีย์   เหมืองจา หัวหน้ากลุ่มการ บริหารวิชาการและตัวแทนครู ได้แก่ นางทวีวรรณ คำสุข และนางสาวจุนจิรา เป็งยะสา เข้าร่วมประชุม ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนแพร่และตัวแทนครูทั้ง 12 โรงเรียนเพื่อรายงานความก้าวหน้าการใช้หลักสูตร พัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ ( Design Thinking) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2562  เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพระลอ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่