หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศงดการเรียนการสอน On-site ที่โรงเรียนตั้งแต่ วันที่ 29 มิถุนายน ถึง วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
โดย : watcharaporn
อ่าน : 1010
จันทร์ ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

             ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 22/2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 มีคำสั่งให้สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดแพร่ งดการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ On-Site ที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ถึง วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
ดังนั้น ทางโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา จึงขอประกาศงดการเรียนการสอน On-Site