ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพิมพ์ชนก กระลินทร์
ตำแหน่ง :นักศึกษาสอนวิทย์(ชีววิทยา)
วุฒิการศึกษา :อยู่ในระหว่างการศึกษา(ค.บ.)
หน้าที่หลัก :สอนวิทย์(ชีววิทยา) ช่วงชั้น 3-4
Telephone :
Email :phimchanok@opat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :