ชื่อ - นามสกุล :นายวรวัฒน์ ธรรมสรางกรู
ตำแหน่ง :ครูสอนพลศึกษา
วุฒิการศึกษา :ศษ.บ.(พลศึกษา)
หน้าที่หลัก :สอนพลศึกษาช่วงชั้น 3-4
Telephone :
Email :warawat@opat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอัตราจ้าง
หน้าที่ในกลุ่ม :