ชื่อ - นามสกุล :นางประเทน ทาหนัด
ตำแหน่ง :แม่บ้าน
วุฒิการศึกษา :มศ.5
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอัตราจ้าง
หน้าที่ในกลุ่ม :