ชื่อ - นามสกุล :นายสงคราม ถิ่นทิพย์
ตำแหน่ง :ช่างไม้ชั้น 2
วุฒิการศึกษา :ปวช.
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มลูกจ้างประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม :