ชื่อ - นามสกุล :นางพัชรา ธรรมชัย
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :กศ.ม. บริหารการศึกษา
หน้าที่หลัก :สอนแนะแนวช่วงชั้น 3-4
Telephone :
Email :patchara@opat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : งานแนะแนว
หน้าที่ในกลุ่ม :