ชื่อ - นามสกุล :นางวาสนา สำเนียง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :กศม.บริหารการศึกษา
หน้าที่หลัก :บริหารการศึกษา
Telephone :
Email :wasana@opat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :