-: โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สพม.แพร่ :- ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.opat.ac.th/web Mon, 25 Sep 2023 09:46:19 มอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัลและทุนการศึกษาให้แก่นักกรีฑา http://www.opat.ac.th/web/?name=news&file=readnews&id=84 http://www.opat.ac.th/web/http://www.opat.ac.th/web/icon/news_1610035574.jpg

    นายเอกชัย  ใจก๋องแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรพร้อมเหรียญรางวัล และทุนการศึกษาให้แก่นักกรีฑาที่ชนะการแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษา จังหวัดแพร่ โดยมีนักเรียน ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง   2 เหรียญเงิน   2 เหรียญ 1610035574 ขวัญกำลังใจ สวัสดีปีใหม่ http://www.opat.ac.th/web/?name=news&file=readnews&id=83 http://www.opat.ac.th/web/http://www.opat.ac.th/web/icon/news_1610035181.jpg

    นายเอกชัย  ใจก๋องแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียน สวัสดีปีใหม่ 2564
มอบของขวัญ แสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภ.ห้วยม้า ที่อำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัย
ทางจราจร บริเวณทางเข้าโรงเรีย 1610035181 ประชุมครู - บุคลากร http://www.opat.ac.th/web/?name=news&file=readnews&id=82 http://www.opat.ac.th/web/http://www.opat.ac.th/web/icon/news_1610034854.jpg

       นายเอกชัย  ใจก๋องแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุมครู - บุคลากร จำนวน 36 คน
มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของ โควิด - 19 ซ 1610034854 การจัดการสอบคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ม.1 -ม.6 http://www.opat.ac.th/web/?name=news&file=readnews&id=81 http://www.opat.ac.th/web/http://www.opat.ac.th/web/icon/news_1609138963.jpg

นายเอกชัย  ใจก๋องแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดการสอบคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ม.1 -ม.6 ตามโครงการ "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้" ปีการศึกษ 1609138963 ต้อนรับ ผอ.สพม.37 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน http://www.opat.ac.th/web/?name=news&file=readnews&id=80 http://www.opat.ac.th/web/http://www.opat.ac.th/web/icon/news_1609138130.jpg

       นายเอกชัย  ใจก๋องแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมต้อนรับ นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.37 ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ซึ่งได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานและให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน แก่ผู้บริหาร ครูแล 1609138130 การติดตามเก็บข้อมูลวิจัยโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ http://www.opat.ac.th/web/?name=news&file=readnews&id=79 http://www.opat.ac.th/web/http://www.opat.ac.th/web/icon/news_1609135012.jpg

นายเอกชัย  ใจก๋องแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวโชติมา หนูพริก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สวก.สพฐ. และคณะ ที่มาดูการจัดการเรียนการสอนและติดตามเก็บข้อมูลวิจัยโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุ 1609135012 รับมอบสปอนเซอร์จากศิษย์เก่าโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา http://www.opat.ac.th/web/?name=news&file=readnews&id=78 http://www.opat.ac.th/web/http://www.opat.ac.th/web/icon/news_1609131335.jpg

นายเอกชัย  ใจก๋องแก้ว ผู้อำนวยการเโรงเรียนและคณะครู นักเรียน รับมอบสปอนเซอร์จากศิษย์เก่า นายประวิทย์ ใจคำ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าช้างผาด่าน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่  จำนวน 4 กล่อง ทางโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ขอขอบพระคุณ  นายประวิทย์ ใจคำ หั 1609131335 กรีฑามัธยมศึกษา จังหวัดแพร่ http://www.opat.ac.th/web/?name=news&file=readnews&id=77 http://www.opat.ac.th/web/http://www.opat.ac.th/web/icon/news_1609129642.jpg

นายเอกชัย  ใจก๋องแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษา จังหวัดแพร่ มีขบวนของแต่ละโรงเรียน การประกวดกองเชียร์  การแข่งขันกรีฑาประเภทต่างๆ  ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 21 - 2 1609129642 พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรม \"คนดีศรีโอภาส\" http://www.opat.ac.th/web/?name=news&file=readnews&id=76 http://www.opat.ac.th/web/http://www.opat.ac.th/web/icon/news_1607873075.jpg

นายเอกชัย  ใจก๋องแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตร กิจกรรม "คนดีศรีโอภาส" มอบให้ผู้ที่เก็บสิ่งของมีค่าส่งคืนเจ้าของ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีความประพฤติดี และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 1607873075 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ http://www.opat.ac.th/web/?name=news&file=readnews&id=75 http://www.opat.ac.th/web/http://www.opat.ac.th/web/icon/news_1607188792.jpg

นายเอกชัย  ใจก๋องแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา จัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุท 1607188792