-: โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สพม.37 :- ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.opat.ac.th/web Wed, 12 Feb 2020 21:40:13 พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช http://www.opat.ac.th/web/?name=news&file=readnews&id=54 http://www.opat.ac.th/web/icon/news_1572591492.jpg นางวาสนา   สำเนียง ผู้อำนวยการโรงเรียน  นำคณะครู บุคลากร นักเรียน และเป็นประธานในพิธี วางพวงมาลา ถวายราชสักการะ ถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช  1572591492 กิจกรรม Big Cleaning Day http://www.opat.ac.th/web/?name=news&file=readnews&id=53 http://www.opat.ac.th/web/icon/news_1572591199.jpg นางวาสนา   สำเนียง ผู้อำนวยการโรงเรียน  มอบหมายให้ ครูประจำชั้น และนักเรียนแต่ละห้อง  รวมทั้งผู้รับผิดชอบห้องทำงานต่างๆ ทำกิจกรรม Big cleaning Day  1572591199 งานมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ 62 http://www.opat.ac.th/web/?name=news&file=readnews&id=52 http://www.opat.ac.th/web/icon/news_1572149139.jpg โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา จัดงานมุทิตาจิตให้แก่ข้าราชการเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 จำนวน 6 คน เพื่อแสดงความยินดีด้วยจิตพลอยยินดี และด้วยความเคารพ 1572149139 ผอ.ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน http://www.opat.ac.th/web/?name=news&file=readnews&id=51 http://www.opat.ac.th/web/icon/news_1568877981.jpg ผู้อำนวยการโรงเรียน  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 1568877981 แข่งขันกรีฑาสัตตมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 http://www.opat.ac.th/web/?name=news&file=readnews&id=50 http://www.opat.ac.th/web/icon/news_1568877645.jpg โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีฑาสัตตมิตรสัมพันธ์  ซึ่งเป็นการแข่งขันกรีฑาระหว่าง โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 1568877645 ร่วมการประชุมการเข้าศึกษาในมรภ.เชียงใหม่ http://www.opat.ac.th/web/?name=news&file=readnews&id=49 http://www.opat.ac.th/web/icon/news_1568004287.jpg มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 1568004287 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Design Thinking http://www.opat.ac.th/web/?name=news&file=readnews&id=48 http://www.opat.ac.th/web/icon/news_1567750572.jpg ครูและนักเรียนนำผลงานต้นแบบที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติ 1567750572 ร่วมกิจกรรมติวให้พร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย http://www.opat.ac.th/web/?name=news&file=readnews&id=47 http://www.opat.ac.th/web/icon/news_1567750207.jpg ภาค 3360  โรตารีสากลร่วมกับ We by the Brainจัดกิจกรรมโครงการ We by the Brain Zero to Winner  “ ติวให้พร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย ” 1567750207 นักเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. http://www.opat.ac.th/web/?name=news&file=readnews&id=46 http://www.opat.ac.th/web/icon/news_1567671453.jpg นักเรียนจิตอาสาพระราชทาน  904 วปร. จำนวน 48 คน เข้ารับหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน ในพิธีรับมอบชุด จิตอาสาพระราชทาน 1567671453 การอบรมโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย http://www.opat.ac.th/web/?name=news&file=readnews&id=45 http://www.opat.ac.th/web/icon/news_1567671121.jpg ศาลจังหวัดแพร่ ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ จัดอบรมการบรรยายกฎหมาย โครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ให้กับนักเรียน 1567671121