-: โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สพม.37 :- ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.opat.ac.th/web Sun, 06 Dec 2020 00:19:52 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ http://www.opat.ac.th/web/?name=news&file=readnews&id=75 http://www.opat.ac.th/web/http://www.opat.ac.th/web/icon/news_1607188792.jpg

นายเอกชัย  ใจก๋องแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา จัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุท 1607188792 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา http://www.opat.ac.th/web/?name=news&file=readnews&id=74 http://www.opat.ac.th/web/http://www.opat.ac.th/web/icon/news_1607187860.jpg

 นายเอกชัย  ใจก๋องแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 6/2563 ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการ เพื่อหารือ และลงมติ อาทิ การทำ SWOT Analysis
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 - 2568 1607187860 ชมรม TO BE NUMBER ONE การแข่งขันฟุตซอลภายใน ปี 2563 http://www.opat.ac.th/web/?name=news&file=readnews&id=73 http://www.opat.ac.th/web/http://www.opat.ac.th/web/icon/news_1607187428.jpg

นายเอกชัย  ใจก๋องแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลภายใน ปี 2563
จัดโดย ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน และสภานักเรียน โดย นายภาณุพงษ์  มาอุ่น ประธานสภานักเรียน เป็นผู้
กล่าวรายงาน แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 คณะสี< 1607187428 พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช http://www.opat.ac.th/web/?name=news&file=readnews&id=54 http://www.opat.ac.th/web/http://www.opat.ac.th/web/icon/news_1572591492.jpg นางวาสนา   สำเนียง ผู้อำนวยการโรงเรียน  นำคณะครู บุคลากร นักเรียน และเป็นประธานในพิธี วางพวงมาลา ถวายราชสักการะ ถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช  1572591492 กิจกรรม Big Cleaning Day http://www.opat.ac.th/web/?name=news&file=readnews&id=53 http://www.opat.ac.th/web/http://www.opat.ac.th/web/icon/news_1572591199.jpg นางวาสนา   สำเนียง ผู้อำนวยการโรงเรียน  มอบหมายให้ ครูประจำชั้น และนักเรียนแต่ละห้อง  รวมทั้งผู้รับผิดชอบห้องทำงานต่างๆ ทำกิจกรรม Big cleaning Day  1572591199 งานมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ 62 http://www.opat.ac.th/web/?name=news&file=readnews&id=52 http://www.opat.ac.th/web/http://www.opat.ac.th/web/icon/news_1572149139.jpg โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา จัดงานมุทิตาจิตให้แก่ข้าราชการเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 จำนวน 6 คน เพื่อแสดงความยินดีด้วยจิตพลอยยินดี และด้วยความเคารพ 1572149139 ผอ.ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน http://www.opat.ac.th/web/?name=news&file=readnews&id=51 http://www.opat.ac.th/web/http://www.opat.ac.th/web/icon/news_1568877981.jpg ผู้อำนวยการโรงเรียน  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 1568877981 แข่งขันกรีฑาสัตตมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 http://www.opat.ac.th/web/?name=news&file=readnews&id=50 http://www.opat.ac.th/web/http://www.opat.ac.th/web/icon/news_1568877645.jpg โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีฑาสัตตมิตรสัมพันธ์  ซึ่งเป็นการแข่งขันกรีฑาระหว่าง โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 1568877645 ร่วมการประชุมการเข้าศึกษาในมรภ.เชียงใหม่ http://www.opat.ac.th/web/?name=news&file=readnews&id=49 http://www.opat.ac.th/web/http://www.opat.ac.th/web/icon/news_1568004287.jpg มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 1568004287 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Design Thinking http://www.opat.ac.th/web/?name=news&file=readnews&id=48 http://www.opat.ac.th/web/http://www.opat.ac.th/web/icon/news_1567750572.jpg ครูและนักเรียนนำผลงานต้นแบบที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติ 1567750572