[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก
link banner
ประวัติพระโอภาสพุทธิคุณ
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
โดย : watcharaporn
เข้าชม : 260
อังคาร ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2566
A- A A+
        

             ด้วยโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ มีความประสงค์จะดำเนินการ
คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน ๑ อัตรา อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ว ๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และ
เกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สนใจสมัครคลิกที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1CCZQaz1vsNqz1QDjTKDBqz_ui-W8hkQ_/view

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน รายวิชาสังคมศึกษา 25/ก.ย./2566
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา 22/ก.ย./2566
      ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา 17/ก.ย./2566
      ประกาศโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการในโรงเรียน พ.ศ. 2566 4/พ.ค./2566
      ประกาศโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการในโรงเรียน พ.ศ. 2566 27/เม.ย./2566