[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
  
Family Unit Horticulture Hobbies - Imply Your Kids In The Mental Process... Tip Num 7 From 941  

โดย : Blaine   เมื่อวันที่ : ศุกร์ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566   


Use water efficiently as possible. One of the most precious resources in the world today is fresh water. It just cannot be wasted, so the use of mulch and soaker hoses are an efficient way to minimize the impact of the garden on the water supply. Consider having a rain barrel near the garden to capture and save rainwater for a minimal impact garden.<br><br><img src="https://live.staticflickr.com/7384/9417477418_f1ae85c5b5.jpg" alt="out of the flower and into my hand....." style="max-width:430px;float:left;padding:10px 10px 10px 0px;border:0px;">If you grow roses or rosebushes, spray them with a solution of 1/3 cup powdered milk in about a quart of water once a week or so. The powered milk solution will be sticky on the leaves and stems of your roses which will trap aphids and protect your roses.<br><br>If you have specimen plants which need warmer climate zones than the rest of your garden, you can easily create a suitable space for them within your regular garden! Just create a shelter with a south facing wall which will become a solar collector, absorbing warmth in the day and releasing it at night, thus providing your specimen plants with the perfect environment!<br><br>Invest in a electronic PH tester. Avoid liquid PH kits (the color coded ones) as they tend to be less accurate. It is very easy for first time users to botch readings. Also, do not use soil PH test kits as they are unreliable and are not intended for home use.<br><br>You should get a wheelbarrow and a kneeling stool for garden work. In order to relieve stress on your knees when gardening, always use a small garden stool to be more comfortable. Also, gardening can involve a lot of heavy lifting and moving items, therefore a robust wheelbarrow can make that aspect much easier.<br><br>Sometimes when you are growing vegetables or fruits, it can be helpful to cut off newly formed buds or other non-fruit bearing areas. This will stimulate the growth of heavier fruit because the plant re-routes nutrients to where its growth should be navigating. When taking care your garden, it's important to make the distinction between harvesting the plant, or encouraging its growth.<br><br>Consider using your car to dry your home-grown herbs. Simply lay a sheet of newspaper across the backseat and spread out your herbs on it, then roll up the windows. Your herbs will dry quickly in the low-humidity heat of your car, and the interior of <a href="https://decoratoradvice.com/">Decorate Your Home</a> car will have a fresh, herbal scent.<br><br>Whether you want <a href="https://decoratoradvice.com/">Decorate Your Home</a> landscape plush with healthy grass, county fair award-winning flowers or a back yard filled with fresh vegetables, you need to know how to reap a glorious garden. This article contains many tips to help you do just that, and if you don't already have a green thumb, you will by the time you're done reading.<br><br>You should wait to buy your indoor gardening supplies until summer is over. All stores will want to make room for their winter inventory. That means that you should be able to find great deals on everything that you will need to start and maintain your indoor garden. It is important to stock up when the prices are low.<br><br>Gardening may not come natural for everyone. While some have a "green thumb" others do not! The good news is that help is on its way! Here are some tips and tricks from experienced gardeners. Read on for some of these great gardening suggestions.<br><br>When <a href="https://edition.cnn.com/search?q=uprooting">uprooting</a> a perennial plant, you should start digging at its drip line. Dig a trench around the plant, and cut any roots that extend beyond that trench. You can tie stems together to avoid damaging the plant during the process. Once all the roots are severed lift the plant carefully by its main stem.<br><br>Don't forget to fertilize your garden! Water isn't enough when it comes to growing delicious, healthy vegetables. Choose the fertilizer that you best like. Some people prefer manure, while others can't get around the thought of it. There are many fertilizer options available at your local gardening store, so there is certainly, a right one for you.<br><br>When you do gardening, make sure that you have a good pair of gardening gloves. Gardening is rough on your hands. Thorns and sharp branches can hurt your hands if they are not protected by gloves. Sometimes you cannot see what is in a bush when you stick <a href="https://decoratoradvice.com/">Decorate Your Home</a> hand in there to prune. Wearing a pair of gardening gloves will make sure that your hands will not be injured.<br><br>If you are planting vegetables, choose varieties that don't require processing in order to keep. For example, sweet potatoes and onions will keep for months as long as they are kept cool and dry, without any additional work on your part. This reduces the amount of time you have to spend after harvesting.<br><br>Turn a quiet corner of your garden into a romantic arbor. By using a store bought arbor or simply constructing one yourself out of a few rustic poles, you can create an arbor. Use a selection of old fashioned, heavily scented flowers to create an intimate atmosphere. Honeysuckle, <a href="https://www.search.com/web?q=climbing">climbing</a> roses, jasmine and sweet peas are ideal. By adding seating, you can sit and enjoy the scent on a summer evening.<br><br>Keep your garden tools close at hand to make the most of your gardening time. You can do this by using a bucket, or you can wear rugged pants or a gardening apron that has several pockets. Tools you'll need to garden efficiently include towels, gloves, pruning shears and other plant-specific tools.

เข้าชม : 251กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


  
โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
เลขที่ 1 หมู่ 11 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 0-5464-5656 โทรสาร 0-5464-5502
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50