[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
  

ลำดับ
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง สิ่งแวดล้อมที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6( อ่าน : 549 / ดาวน์โหลด : 187 ) เจ้าของ นางอรทัย อุทธะยาน
4 / ม.ค. / 2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง แม่ไม้-ลูกไม้มวยไทย( อ่าน : 631 / ดาวน์โหลด : 419 ) เจ้าของ นางอรทัย อุทธะยาน
4 / ม.ค. / 2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง สิ่งแวดล้อมที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์สำหรับชั้นมักธยมศึกษาปีที่ 6( อ่าน : 521 / ดาวน์โหลด : 257 ) เจ้าของ นางอรทัย อุทธะยาน
4 / ม.ค. / 2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต คิด ทำเพื่อความปลอดภัย( อ่าน : 528 / ดาวน์โหลด : 162 ) เจ้าของ นางอรทัย อุทธะยาน
4 / ม.ค. / 2556
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 รายงานการศึกษาวิธีลดความเครียดของครูผู้สอน ช่วงชั้นที่ 4 ( อ่าน : 1304 / ดาวน์โหลด : 317 ) เจ้าของ นางอรทัย อุทธะยาน
27 / ต.ค. / 2552
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง สิ่งแวดล้อมดี ชีวีมีสุข ( อ่าน : 1797 / ดาวน์โหลด : 439 ) เจ้าของ นางอรทัย อุทธะยาน
27 / ต.ค. / 2552
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>  
โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
เลขที่ 1 หมู่ 11 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 0-5464-5656 โทรสาร 0-5464-5502
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50