[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
  
ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
2 / พ.ย. / 2552 : งานบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหารตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาจนถึงปัจจุบัน
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 1 ครั้ง.
2 / พ.ย. / 2552 : ข้อมูลทั่วไป
ประวัติและผลงานพระโอภาสพุทธิคุณ (3)
ประวัติและผลงานพระโอภาสพุทธิคุณผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา รวบรวมและเรียบเรียง โดย พระครูวรกิตติสุนทร เจ้าอาวาสวัดถิ่นในตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่( 11กรกฎาคม 2547 )
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 / พ.ย. / 2552 : ข้อมูลทั่วไป
ประวัติและผลงานพระโอภาสพุทธิคุณ (2)
ประวัติและผลงานพระโอภาสพุทธิคุณผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา รวบรวมและเรียบเรียง โดย พระครูวรกิตติสุนทร เจ้าอาวาสวัดถิ่นในตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่( 11กรกฎาคม 2547 )
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 11 ครั้ง.
1 / พ.ย. / 2552 : อาคารสถานที่
โรงฝึกงาน อาคารเกษตร หอประชุม โรงอาหาร สนามกีฬา สนามบาสเกตบอล
โรงฝึกงาน อาคารเกษตร หอประชุม โรงอาหาร สนามกีฬา สนามบาสเกตบอล
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 31 ครั้ง.
1 / พ.ย. / 2552 : อาคารสถานที่
อาคารเรียน
อาคารเรียน อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 อาคาร 4
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
15 / ต.ค. / 2552 : ข้อมูลทั่วไป
ประวัติและผลงานพระโอภาสพุทธิคุณ (1 )
ประวัติและผลงานพระโอภาสพุทธิคุณผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา รวบรวมและเรียบเรียง โดย พระครูวรกิตติสุนทร เจ้าอาวาสวัดถิ่นในตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่( 11กรกฎาคม 2547 )
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 / ต.ค. / 2552 : ข้อมูลทั่วไป
อัตลักษณ์โรงเรียน
ภาพรวมลักษณะเฉพาะของโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 / ต.ค. / 2552 : ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ความเป็นมาของโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
  
โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
เลขที่ 1 หมู่ 11 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 0-5464-5656 โทรสาร 0-5464-5502
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50